Dom Dziecka w Masindi

Dom Dziecka Fundacji Window of Life powstał w 2011 roku z inicjatywy Marty Majewskiej-Vaassen i Marii Ndibwagany. Prowadzony jest w mieście Masindi przez Marię i obejmuje stałą opieką dzieci i młodzież do 19 roku życia.

Na co dzień dziećmi zajmują się doświadczone opiekunki: Sunny Birungi i Hopegiven Mirembe. Wraz z Marią i pracownikiem socjalnym Rogerem zapewniają dzieciom kochający, ciepły dom i warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Przez sześć miesięcy (od września 2015 do marca 2016) byłam wolontariuszką mieszkającą w domu Window of Life. W listopadzie 2016 roku powróciłam do rodziny z kolejnym wsparciem. Wszystkich chętnych wolontariuszy zachęcamy do pobytu i pomocy domowi w Masindi! Od 2017 r. jestem koordynatorką wolontariatu fundacji i wspieram chętnych w wyjazdach. Możliwe jest również wsparcie finansowe domu poprzez wpłaty na konto:

Fundacja Window of Life

Numer konta: 03 2030 0045 1110 0000 0203 4820

Bank: Bank BGZ / Dzierżoniów

Kontakt:

Marta Majewska-Vaassen (zarząd): marta[at]window-of-life.org

Beata Borowiecka (koordynatorka wolontariatu): beata[at]window-of-life.org

www.window-of-life.org